KONTAKTNÍ ČOČKY

DĚLĚNÍ KONTAKTNÍCH ČOČEK

Kontaktní čočky lze dělit dle několika kritérií, tím nejzákladnějším je materiál a tím vznikají  dvě základní skupiny a to  měkké kontaktní čočky a tvrdé kontaktní čočky.

Měkké kontaktní čočky

Měkké kontaktní čočky se dále dělí na

 • hydrofobní, (díky jejímu nesmáčivému povrchu není pro aplikaci čoček vhodná ) a hydrofilní, nebo také hydrogelové kontaktní čočky.
 • Hybridní kontaktní čočky, kam patří např. známé silikonhydrogelové kontaktní čočky, které kombinují materiály jak už název napovídá silikon (který má vysokou propustnost pro kyslík) a výšebobtnavého hydrogelu.

Kontaktní čočky dle obsahu vody.

Pro pohodlné nošení kontaktní čočky je důležitý její obsah vody a s tím i související propustnost pro kyslík. Podle tohoto hlediska můžeme dále dělit měkké kontaktní čočky:

 • s nízkým obsahem vody (do 45%)

 • středním obsahem vody (do 60%)

 • vysokým obsahem vody (do 90%)

Poznámka: U tvrdé kontaktní čočky se posuzuje propustnost pro plyny (kyslík), na základě toho je dělíme do dvou skupin a to na plynonepropustné (kontaktní čočky vyrobené z PMMA) a plynopropustné (vyrobené z RGP).

Kontaktní čočky dle korekce.

Dále můžeme dělit kontaktní čočky podle korekce:

 • sférické kontaktní čočky - pro korekci myopie (do +8D), hypermetropie (do -12D)

 • tórické kontaktní čočky - ke korekci astigmatismu (od -0,75D cylindru)

 • bifokální a progresivní kontaktní čočky - používané ke korekci presbyopie

Kontaktní čočky dle doby nošení.

Nejčastějším a důležitým kritériem je doba nošení kontakních čoček, podle, které rozdělujeme čočky na:

 • Jednodenní kontaktní čočky -- tento typ kontaktní čočky se nasazuje a sundává v jeden den, tzn. čočka se ráno, nebo podle potřeby zákazníka nasádí a večer se vyndá. Není určená k přespávání. Pokud se nejedná o čočky jednodenní, musí být po vyndání z oka očištěná a vložená do uchovávacího roztoku.

 • Čočky s dobou prodlouženého nošení -- tento typ čoček je určený i ke krátkodobému přespání, ale maximálně po dopu 6 nocí., tzn. Zákazník může nosit čočku bez vyndání z oka 7 dní/ 6 nocí. Poté musí být čočka opět z oka vyjmuta a očištěná pomocí systému péče o kontaktní čočky (desinfekční roztok, peroxidový systém.... podle typu čoček).

 • Čočky s kontinuálním nošením -- S těmito čočkami může zákazník přespávat až po dobu 30 dnů bez vyndání z oka. Jelikož je umožněno zákazníkovi v čočkách i přespávat, je na čočku kladen větší důraz na její propustnost pro kyslík, abychom eliminovalili možné potíže (jako je např. Neovaskularizace, hypoxie rohovky...), kde riziko vzniku spojený s přespáváním v čočkách se zvyšuje. Pro tento typ nošení jsou kontaktní čočky vyráběny ze silikohhydrogelu, které mají dobrou propustnost pro kyslík.

Kontaktní čočky dle doby použitelnosti.

 Z hlediska doby, po kterou je čočka použitelná můžeme ještě kontaktní čočky rozdělit na:

 • Konvenční -- doba použitelnosti této čočky je jeden rok, záleží samozřejmě na to, jak se zákazník o čočku stará, jak ji čistí...(neboť špatné čištění kontaktní čočky zkracuje její dobu nošení, usazeniny na kontaktní čočce způusobují dráždění oka a tím i její diskomfort nošení v horším případě může způsobit i potíže na oku)

 • výměnné systémy -- kam řadíme zbylé čočky jako jsou čočky jednodenní (čočka se nasadí a po vyjmutí tentýž den z oka se vyhodí. Výhodou této čočky je, že že se nemusí čistit, nevýhodou pro některé zákazníky je, že jsou tyto čočky měkké a tím mohou být pro někoho hůře aplikovatelné), dále sem řadíme čtrnácti denní, měsíční a asi nejvíce rozšířené tříměsíční. O zbylé jmenované čočky je nutné se starat/ čistit je. K tomu slouží systém péče o kontaktní čočky.

Tvrdé kontaktní čočky

Dalším rozdělení kontaktních čoček, především těch tvrdých, může být dle jejich průměru. Z hlediska tohoto kritéria můžeme rozdělit čočky do 3 skupin a to na:

 • Korneální kontaktní čočky - Do této skupiny řadíme tvrdé kontaktní čočky vyrobené z PMMA, nebo RGP, jejichž průměr je v rozmezí 8,5 -- 9 mm. Taková to čočka zaujímá menší plochu na oku a tedy umožňuje rohovce, na kterou již plocha čočky nezasahuje spontálně dýchat kyslík ze vzduchu a tím je lépe snášená oproti sklerálním čočkám, které pokrývají větší plochu rohovky.

 • Semisklerální kontaktní čočky - Opět se jedná o tvrdé kontaktní čočky s průměrem 12 -- 15 mm. Do této skupiny můžeme svým průměrem zařadit i měkké kontaktní čočky , které se pohybují v rozmezí 12,5 -- 16mm.

 • Sklerální kontaktní čočky - Jedná se o nejstarší typ tvrdé kontaktní čočky, jejichž průměr může být v rozmezí 15-25mm. Okraj této čočky zasahuje až na bělimu, podle toho název sklerální. Dnes se s těmito čočkami setkáváme jen při vyjmečných aplikacím např po uráze z kosmetického důvodu.

Ostatní kontaktní čočky

Z odbornějšího hlediska bychom dále mohli kontaktní čočky dělit jako:

 • optické (které slouží ke korekci refrakční vady oka, jsou vhodné také ke korekci nestéjné refrakce pravého a levého oka)

 • protetické (jedná se o barevné kontaktní čočky aplikované za účelem estetickým, který vyrovnává, kryje, dotváří kosmetické vady oka)

 • kosmetické (barevné čočky, které si zákazník aplikuje, když si chce zěnit barvu očí, zvýraznit barvu očí)

 • terapeutické (jak už název napovídá jedná se o čočky pro léčebé účely)

 • preventivní (tyto čočky mají předcházet vzniku komplikací např. Po úraze, operaci oka)

 • diagnostické (které napomáhají lékařům při vyšetření oka)


Platba poukázkami a dárkovými poukazy

poukazky 
Jak platit poukázkami?

Při zadávání způsobu platby zatrhněte "platba poukázkami". Poukázky v celkové hodnotě objednávky vložte prosím do obálky a zašlete nám je na adresu: Kubíčkova 8, Brno 635 00. Jakmile nám poukázky budou doručeny, zašleme Vám objednané zboží. Poukázky prosím zasílejte v hodnotě objednaného zboží. Na poukázky nevracíme! Pokud je celková hodnota poukázek nižší, než je hodnota objednaného zboží, uhradíte zbývající částku formou dobírky zvolenému dopravci.

Přijímáme poukázky a dárkové šeky společností:

Chèque Déjeuner - UNIŠEK, UNIŠEK+, CADHOC

Sodexo - VITALPASS, FLEXIPASS, DÁRKOVÝ POUKAZ

Edenred - TICKET BENEFITS, TICKET MEDICA, TICKET COMPLIMENTS, TICKET MULTI

Benefit Plus

Na našem e-shopu jsme umožnili nakoupit v rámci zaměstnaneckých benefitů Benefit Plus. Máte dvě možnosti platby.

 • Lze využít váš virtuální účet, kdy se pouze přihlásíte svým jménem a heslem a následně potvrdíte platbu.
   
 • Druhou možností platby je vaše karta Benefit Plus. Zadáte číslo karty, kterou jedním kliknutím ověříte a následně přijde autorizační SMS kód. Opět to zabere jen pár sekund a platba je potvrzena.

Upozorňujeme, že je možné využít tuto platební metodu pouze u celkové platby. Musíte mít na účtu dostatek prostředků pro celý nákup.